In de bouwwereld, de industrie, de transportsector en het bedrijfsleven worden diverse soorten containers gebruikt. Containers worden in deze bedrijfssectoren ingezet voor allerlei doeleinden, zoals het dumpen van puin, opslag van bouwmaterialen, goederen en apparatuur. Afhankelijk van het gebruiksdoel zijn er diverse soorten containers te koop of te huur, zoals een mobiele rolcontainer in Breda, opslagcontainers, afvalcontainers, et cetera. Dit is nog maar een kleine greep uit de variatie die er is in containerland. In dit blog gaan we in op de vraag wat de belangrijkste soorten containers zijn.

Mobiele containers of rolcontainers

Een bekend type container is de rolcontainer. Een rolcontainer in Breda kan allerlei gebruiksdoelen hebben. Zo zijn particuliere huiscontainers, voor GFT en algemeen afval, feitelijk ook een bepaald soort rolcontainers. Rolcontainers hebben sterke wielen, zodat ze gemakkelijk verplaatst kunnen worden van plek A naar B, zonde dat ze kapot gaan. Dit is met name handig als de container bij de straat gezet moet worden voor een leging.

Bouwcontainers in allerlei soorten

In de bouwwereld en de transportsector worden ook diverse types containers in omloop. Denk bijvoorbeeld aan de rolcontainer, die gebruikt wordt voor transport van en naar supermarkten en winkel, en voor goederentransport. Naast een rolcontainer in Breda kennen we de puincontainer of afvalcontainer. Bouwbedrijven gebruiken deze tijdens verbouwingen, renovaties en sloopprojecten. Een derde variant die veel gebruikt wordt door bouwbedrijven, maar ook door agrariërs, in de industrie, bij verhuizingen en het transport zijn opslagcontainers. Hierin kunnen (tijdelijk) bouwmaterialen, inboedels van particulieren, gereedschap en soortgelijk materiaal worden opgeslagen. En vergeet ten slotte ook de milieucontainers niet. Deze zijn bedoeld om gevaarlijke stoffen, chemisch afval en bijvoorbeeld oude verfblikken in op te slaan. Dee containers zijn vooral te vinden in milieustraten.

Zeecontainers en vloeistofcontainer

Twee soorten containers die we veel op de weg zien met vrachtwagens als trekker ervoor, zijn zeecontainers en vloeistofcontainers. Zeecontainers worden gebruikt voor transport overzee. Het zijn de typerende rechthoekige containers die we veel in de havens van Rotterdam en de Eemshaven terugzien.

Vloeistofcontainers zijn rond en zien we veel op de weg. Deze ronde containertrailers worden ingezet om allerlei vloeistoffen te vervoeren. Dat kan gaan om benzine, gas en chemische stoffen, maar ook om bijvoorbeeld melk. Er is qua containers dus enorm veel variatie.