Niets is zo vervelend voor een eigenaar van een huurwoning, als geconfronteerd worden met een huurder die het niet al te nauw neemt met het betalen van de huur. Toch is dit een essentieel onderdeel van het huurcontract. De huurder mag in jouw woning wonen en betaalt in ruil daarvoor een vooraf vastgelegd bedrag. Doet hij dit niet, dan heb jij alle recht om stappen te ondernemen hiertegen, zij het natuurlijk wel binnen de grenzen van de wetgeving. Rechtnet Advocaten helpt je hierbij, in dit artikel lees je hier meer over.

Schriftelijke herinnering

Niet iedere huurder die zijn huur niet betaald heeft, is van slechte wil. Een vergetelheid, een fout bij de bank of een financiële tegenslag kunnen perfect aanvaardbare redenen zijn. Door een schriftelijke herinnering te sturen, geef jij jouw huurder de kans dit recht te zetten of samen met jou naar een oplossing te zoeken waarin jullie je allebei kunnen vinden, zoals een betalingsregeling.

Aangetekende brief met ingebrekestelling

Reageert jouw huurder niet op de herinnering in de vorm van een volledige betaling of in de vorm van een vraag om een betalingsplan, dan kan je hem of haar een aangetekende ingebrekestelling sturen. Daarin geef je een redelijke termijn op waarbinnen je de verschuldigde huur wil ontvangen en geef je ook aan dat je bij wanbetaling geen andere optie meer ziet dan een gerechtelijke invordering.

Beroep doen op een advocaat

Een schriftelijke herinnering en een aangetekende ingebrekestelling zijn stappen die je zelf nog kan zetten. Blijft jouw huurder daarna nog volharden in het niet betalen, dan zal je de hulp van een advocaat moeten inroepen om verder te gaan via de gerechtelijke weg. Rechtnet advocaten helpt je vanaf dit punt met een aanvraag bij de rechter tot invordering en in laatste instantie ook met een ontbinding van de huurovereenkomst. De huurwetgeving is aan tal van regels en procedures onderworpen waardoor je de professionele en ervaren juridische kennis van een advocaat beter kunt inzetten.

Als jouw huurder een openstaande schuld heeft, wacht je maar beter niet te lang met het ondernemen van actie. Het bedrag blijft namelijk oplopen en zowel voor jou als voor de huurder zelf is dit geen goede zaak. Rechtnet Advocaten helpt je graag verder.